Browsing Tag

#nationalnews #specialoffer #Smartphones #AC #freezers

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଏସି-ଫ୍ରିଜର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖରା ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିବା ଫ୍ରିଜ ଏବଂ ଏସି ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏଥର ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ତିନି ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ…
Read More...